Om

Åreälvens nedre kortfiskeområde. www.areelven.se

Tre fiskevårdsområdesföreningar på samma kort!

 

Allmänna regler för området

 

Var och en som bedriver fiske är skyldig att informera sig om de bestämmelser som gäller inom

respektive område.

 

Fiske får endast ske med ett spö fört från hand,max 3 krokar.

 

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

 

Fiskekortet skall medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för fisketillsynsman.

 

Max 10 fiskar/dygn, minimimått 30 cm för Öring och Harr.

 

Barn upp till 16 år fiskar gratis,för övrigt gäller samma regler

 

Fiskeförbud i strömmande vatten 1 sep-30 sep.

Området/områdenas yttre gränser är utmärkta med skyltar.

Informations tavlor finns på de mest besökta platserna.

 

 

 

 

Trolling

Regler för respektive förening.

 

Helgesjön fvof:

Förutom allmänna regler får man på Helgesjön

lägga 10 st nät/dygn,om man innehar årskortet för helgesjön. (Inget max antal fiskar.)

Uttring är tillåtet på helgesjön.(Inget max antal fiskar)

Öring mindre än 30 cm sätts tillbaka.

För bäckar åar och tjärnar inom området

gäller allmänna regler.

 

 

Undersåkersälvens fvof:Upplåtna vatten inom orådet är Åreälven från Ristafallet till ca 200m uppströms vålådalsvägen/bron, skylt för fiskegräns finns uppsatt.Nedre delen av Henån från älven till ca 200 m uppströms vålådalsvägen/bron.

Förutom allmänna regler,så får man inte uttra eller lägga nät inom undersåkersälvens fvof vatten.

Årskortet gäller även make,maka,sambo.

 

Liten västra fvof:Upplåtna vatten inom föreningen är västra delen av sjön Liten,Åreälven upp till Ristafallet,Järpströmmen, och Gulån upp till Gulsjövägen. Förutom allmänna regler så får man lägga 5st nät/dygn på Liten. Detta gäller bara på årskortet för litens västra. Inget max antal fiskar. Övre gräns för nätfiske är övre udden på kilholmen. Uttring är inte tillåtet . Trolling max 4 spön är tillåtet,(ej uppströms järnvägsbron.)om man innehar Liten västras årskort.

Fiskekortspriser på det

gemensamma sportfiske kortet

Åreälvens nedre kortfiskeområde.

  • 1 dygn 100 kr
  • 3 dygn 260 kr
  • 1 vecka 500 kr
  • Årskort 800 kr

Föreningarnas enskilda priser

  • 1 dygn 60 kr
  • 3 dygn 150 kr
  • 1 vecka 300 kr
  • Årskort 400 kr(endast skrivna i Åre kommun och stugägare inom området)
  • Båthyra 150 kr/dygn

Fiskekortsförsäljare

Länkar.

iFiske

 

 

 

Åre Fiskecenter.

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

www.areelven.se

fiske@areelven.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved