Hem

Åreälvens nedre kortfiskeområde. www.areelven.se

Tre fiskevårdsområdesföreningar på samma kort!

 

Åreskutan från Helgesjön

Välkommna till Åreälvens nedre kortfiskeområde.

 

I samarbete mellan Helgesjöns,Litens västra och Undersåkersälvens fiskevårdsområdesföreningar

Området är centralt beläget inom Åre Kommun.Med 15 km av Åreälvens strömmande vatten,virvlande forsar och höga fall.Två större sjöar och några mindre åar.Våra vatten är lättillgängliga och fiskrika. Välkommna till oss och prova fiskelyckan.

 

Jämtländskt fiske med alla möjligheter när det är som bäst.

Text och bild Christer Hägglund

Åreälven
Helgesjön

Helgesjöns fvof

Helgesjön,reglerad sjö ursprungligen tre sjöar. Ligger norr om Undersåker öster om Åreskutan. Mestadels fiske från båt,fiskrik sjö med många arter.

Gädda,Abborre,Harr,Sik och Öring.

Båtar finns för uthyrning.

Isfiske under hela vinterhalvåret.

Minimimått öring 30 cm

Kortpriser 1 dygn 60 kr

3 dygn 150 kr

1 vecka 300 kr

1 År 400 kr endast skrivna

i Åre Kommun

Undersåker/åreälven

Undersåkersälvens fvof

Åreälven uppströms Ristafallet ca 7 km, och nedre delen av Henån.

Endast naturligt bestånd av Öring.

Fisket kan utövas både från båt och land med fluga,spinn eller metspö.

Fångstbegränsning Max 10 fisk/dygn

minimimått 30 cm

Allt nätfiske är förbjudet i älven.

Båtar finns för uthyrning.

Kortpriser

1 dygn 60 kr

3 dygn 150 kr

1 vecka 300 kr

1 år 400 kr endast

skrivna Åre kommun

För mer information angående fisket,båtuthyrning/bokning,

guidning, boenden kontakta

Christer Hägglund/Åre Fiskecenter. tel 0702704118

Ristafallet

Åreälvens nedre kortfiskeområde

Gemensamt sportfiskekort på dessa tre fiskevårdsområdesföreningar.

Kortpriser: 1 dygn 100 kr

3 dygn 260 kr

1 vecka 500 kr

1 År 800 kr

Liten västra fvof.

Upplåtna vatten inom föreningen är västra delen av sjön Liten,utanför Järpen, och nedre delen av Åreälven upp till Ristafallet.järpströmmen,och

Gulån upp till gulsjövägen

I sjön Liten är det gott om fisk

Sik,Abborre,Öring,Gädda,Lake, Harr

och Canadaröding.det är båtfiske som gäller här,vintertid från isen.

Spinn och flugfiske från land i Åreälven, efter Harr och Öring upp till Ristafallet.

Kortpriser

1 dygn 60 kr

3 dygn 150 kr

1 vecka 300 kr

1 År 400 kr endast skrivna i Åre kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved